ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ DIXELL

Dựa trên kỹ thuật mạng lưới, hệ thống điều khiển nhiệt độ Dixell  XWEB được sử dụng nhằm thỏa mãn việc kiểm tra định lượng và các yêu cầu giám sát trong thương mại và các lĩnh vực thuộc ngành Công nghiệp lạnh từ những cửa hàng nhỏ cho tới các cửa hàng lớn, từ các kho chứa đồ làm lạnh cho tới các trung tâm sản xuất thực phẩm. Các hệ thống điều khiển nhiệt độ Dixell được tuân thủ theo quy tắc HACCP; CRO.

Các kết quả chứng thực rằng, các hệ thống Dixell là hoàn toàn đồng vận với tất cả sự nguyên tắc đảm bảo:

  • Hiệu suất tốt hơn
  • Điều phối nội bộ và điều khiển từ xa.
  • Hiệu quả lớn hơn
  •  Bảo mật hoàn toàn và kiểm tra biệt lập.

dieu-khien-nhiet-do-dixell