HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

CÁC THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG TRONG TÒA NHÀ
1. Mô hình hệ thống chiếu sáng cho phòng làm việc
2. Mô hình chiếu sáng cho phòng họp, phòng hội nghị
3. Mô hình hệ thống chiếu sáng cho hành lang, ban công
4. Mô hình chiếu sáng cho tiền sảnh
5. Mô hình hệ thống chiếu sáng cho tầng hầm
6. Mô hình chiếu sáng cho công trình phụ
Bằng các thiết kế kiến trúc và xu hướng nội thất, nhà đầu tư sẽ lựa chọn một hình thức thiết kế đường dây chiếu sáng ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng thông qua hoạt động chiếu sáng ổn định, dễ chịu và an toàn trong toàn bộ thiết kế chiếu sáng lâu dài, tiết kiệm và ổn định khi chiếu sáng. Với nhu cầu sử dụng hiện đại, thì các thiết kế chiếu sáng ngày càng chú trọng vào tính giản tiện, tinh tế, sáng trọng cho không gian.