HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH

1.Hệ thống nguồn chính:

Là hệ thống cấp điện nguồn chính, bao gồm những tủ trung thế, đường dây trung thế, máy biến áp 24kV/0.4kV và những tủ đóng cắt chính ( gọi là MSB, main switch board)

Rất có thể có thêm (Máy móc tự động điều chỉnh điện áp: Automatic Voltage Regulator System, gọi tắt là AVR)

2. Hệ thống máy phát và nguồn dự trữ (Backup Generator system):

Bao gồm: Máy phát điện, bồn dầu, hệ thống bơm dầu, ống dẫn cấp dầu, tủ ATS, tủ hòa đồng bộ.
Hệ thống aquy dự trữ UPS cho những hộ phụ tải loại Một như bệnh viện, trung tâm thông tin viễn thông, nhà quốc hội, …

3. Hệ thống những tủ điện phân phối: Submain power supply ( bao gồm cấp điện cho động lực, sản xuất, chiếu sáng, ổ cắm,…

4. Hệ thống chiếu sáng (Lighting): Hệ thống chiếu sáng sinh hoạt, chiếu sáng sản xuất, kinh doanh, chiếu sáng mỹ thuật trang trí đô thị, quảng cáo, chiếu sáng đường phố đô thị, …

5. Hệ thống ổ cắm: Socket outlet

6. Hệ thống chiếu sáng chỉ dẫn và chiếu sáng sự cố (Emergency Lighting, Exit Lighting & Sign Boards).

7. Hệ thống tiếp địa: Earthing system ( or grounding system)

Hệ thống tiếp địa là tập hợp những vật thể có chức năng dẫn điện ở bất cứ hình dạng nào (kim loại dạng ống, thanh, dây, tấm hoặc điện cực than chì, …) được sắp xếp tiếp xúc trực tiếp với đất và được nối lại với nhau bởi những dây kim loại, tạo với đất sự liên kết về điện, có một điện trở xác định. Những dây nối dẫn điện tiêu dùng để nối mạng tiếp đất với những kết cấu kim loại và thiết bị điện cần được tiếp đất cũng là một thành phần của hệ thống tiếp đất. Hệ thống tiếp đất có thể chia ra nhiều chức năng như: tiếp đất chống sét, tiếp đất công tác, tiếp đất bảo vệ.v.v.
Bao gồm: Hệ thống cọc tiếp đất, thanh tiếp đất, vỏ hộp kiểm tra, đai đẳng thế, dây dẫn sét, bộ đếm sét kim thu sét, kim thu sét. Việc thiết kế, lựa chọn vật liệu, phương thức tiếp đất cần dựa trên cơ sở tính toán và Điểm sáng địa hình cụ thể. Hệ thống điện công trình

8. Hệ thống chống sét: Lightning protection system ( bao gồm những cọc tiếp địa và kim thu sét, khác hệ thống tiếp địa). Hệ thống điện công trình

Hệ thống thu lôi thoát sét là nơi đón nhận và làm tiêu tán dòng sản phẩm điện do sét đánh trực tiếp. Mỗi dây dẫn đi xuống đều phải được nối với hệ thống tiếp đất và phải được liên kết tốt về điện. Một hệ thống tiếp đất chống sét tốt sẽ chịu đựng được dòng sản phẩm sét đánh, làm tiêu tán dòng sản phẩm điện một cách nhanh chóng và an toàn. Một yêu cầu trọng yếu sản phẩm đầu là hệ thống tiếp đất chống sét trực tiếp là phải có giá trị trị điện trở tiếp đất nhỏ hơn 10 Ohm. Hệ thống tiếp đất chống sét phải đảm bảo tiêu tán dòng sản phẩm sét, quá áp và ko gây nguy hiểm do điện áp bước gây ra.